ثبت نام در کارگاه گروه درمانی بر اساس ACT

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این کارگاه وجود ندارد

سرفصل‌های دوره:

مروری بر مبانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (۳ جلسه)

مروری بر مبانی درمان گروهی (۱ جلسه)

اجرای گروه درمانی به شکل کار عملی با شرکت کنندگان در کارگاه (۵ جلسه)

مدرس: دکتر پیمان دوستی/ نرگس حسینی نیا

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)