مهارت‌های پیش از ازدواج

لطفا صبر کنید

کارگاه رایگان (حضوری)

ظرفیت تکمیل است

این دوره فقط برای جوانان مجردی است که در شرف ازدواج می‌باشند.

در این دوره، مهارت‌های روان‌شناختی پیش از ازدواج به همراه روش‌های رفع تعارضات بین فردی آموزش داده می‌شود.

مدت دوره: ۱۶ ساعت

مدرس: دکتر پیمان دوستی

گروه اول:

جمعه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ (به مدت ۴ هفته/ شروع از ۲۸ بهمن)

گروه دوم:

جمعه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ (به مدت ۴ هفته/ شروع از ۲۸ بهمن)

با توجه به محدود بودن ظرفیت، لطفا در صورت انصراف از شرکت در دوره، تا یک هفته قبل از شروع دوره، از طریق شماره ۰۹۱۰۱۹۸۲۹۰۱ به ما اطلاع دهید.