وبینار آفلاین آموزش شفقت ورزی به خود

راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: ۹۹ هزار تومان

مخاطب: همه مردم

ثبت نام و مشاهده

آفلاین (ویدیو)