وبینار آفلاین اعتماد به نفس

راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: ۹۵ هزار تومان

مخاطب: همه مردم

ثبت نام و مشاهده

آفلاین (ویدیو)