وبینار آنلاین آموزش شفقت ورزی به خود

راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد.
زمان: ——-

مخاطب: همه مردم

ورود به وبینار

آنلاین