وبینار آنلاین آموزش شفقت ورزی به خود

ورود به وبینار

آنلاین

راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد، با این حال، می‌توانید هم اکنون به شکل آفلاین (تماشای ویدیو) در این وبینار شرکت کنید.

ورود به وبینار آفلاین

مدرس: دکتر پیمان دوستی

(بر اساس الگوی دکتر پل گیلبرت)

هزینه ثبت نام: —-
زمان: ——-

مخاطب: همه مردم

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

بخشی از وبینار شفقت ورزی به خود