وبینار آنلاین اعتماد به نفس

راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد
زمان: ——

مخاطب: همه مردم

ورود به وبینار

آنلاین