وبینار آنلاین نوجوان من

آنچه والدین درباره دوره نوجوانی باید بدانند

در این وبینار در خصوص دوره نوجوانی، شیوه‌های هویت یابی دوران نوجوانی، نیازهای اساسی و تضاد بین نیازهای والدین و نیازهای نوجوانان صحبت می‌شود

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد.

زمان: ……….

مخاطب: همه مردم

ورود به وبینار

آنلاین

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)