کارگاه رول پلی (کار عملی و تمرین) اکت

در حال حاضر ظرفیت فعال برای ثبت نام حضوری/ آنلاین در این کارگاه وجود ندارد، با این حال شما می‌توانید به شکل آفلاین (تماشای ویدیو) در دوره شرکت کنید.

ورود به دوره آفلاین
(تماشای ویدیوهای دوره آفلاین)

این دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌باشد.

در این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند خودشان در نقش درمانگر یا در نقش درمانجو، فرایندهای محوری درمان مبتنی بر پذیرش و تهد (اکت/ ACT) را تمرین کنند.

مدرس: دکتر پیمان دوستی
شیوه برگزاری: حضوری/ آنلاین
زمان برگزاری: ——-
مدت دوره: ——-
گواهی شرکت در دوره: دارد (از کلینیک پذیرش و تعهد)

هزینه دوره آنلاین: ———-
هزینه دوره حضوری: ——-

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)