مشاهده‌گر بودن

وقتی صحبت خواب و خواب دیدن به میان می‌آید، باید بگویم تجربه فراوانی در آن دارم. احتمالا برای شما هم پیش آمده باشد زمانی که خواب می‌بینید، خود را به طور همزمان در موقعیت خواب بیننده و کسی که در خواب رویدادهایی برایش اتفاق می‌افتد، یافته باشید. به طور دقیق یعنی شما به نوعی مشاهده‌گر خودتان در خواب هستید و از این مشاهده آگاه هستید.

برشی از کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت

نویسنده: دکتر پیمان دوستی

دانلود ویدئوهای آموزشی

گاهی موضوع را بدین شکل مطرح می‌کنم: فرض کنید که قطاری در حال حرکت است و شما به طور همزمان دو نقش را بر عهده دارید. نقش اول این است که راننده قطار هستید و قطار را به جلو پیش می‌رانید و همزمان بر روی پلی ایستاده‌اید و واگن‌های مختلف قطار را از نمایی دورتر مشاهده می‌کنید. در این تصویر سعی کنید که واگن‌ها را بدون هرگونه قضاوت صرف نظر از اینکه واگن‌ها کوچک هستند یا بزرگ، زشت هستند یا زیبا، خالی هستند یا پر و … فقط تماشا کنید و از این تماشای خود آگاه باشید.

ویدئو کارگاه اکت

این نوشته در برشی از کتاب ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.