پرسش درباره تجربه افکار خودکشی

سرور گرانقدر، پیش از هرچیز، از اینکه وقت خود را در اختیار ما می‌گذارید سپاسگزاریم. پاسخ به این پرسشنامه، مقداری از زمان شما را می‌گیرد، اما امیدواریم با نتایج به دست آمده از آن بتوانیم شناخت بهتری از موضوع افکار مربوط به خودکشی به دست آوریم و شاید در کمک به نجات جان انسان‌ها در آینده کمک کننده باشد.

یافته‌های مربوط به این پرسشنامه به منظور انجام یک فعالیت پژوهشی در بابت خودکشی جمع آوری می‌گردد، اما اطلاعات شما بدون نام ذخیره خواهند شد.

لطفا تا جای ممکن، به پرسش‌ها به شکل مفصل و کامل پاسخ دهید و از دادن پاسخ‌های کوتاه اجتناب کنید

لطفا صبر کنید