کتاب راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی (چاپ ۱۴۰۰)

1,270,000ریال

کتاب حاضر در فصل اول به توضیح کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می پردازد. فصل دوم کتاب به تشریح مداخله گروهی پرداخته است. سایر فصول کتاب در هر فصل به موضوع های مختلفی مانند مداخله بر اختلال اضطراب فراگیر، پرخاشگری، وسواس، افسردگی، درد مزمن، کودک و نوجوان، خود افشایی هیجانی، اختلال خواب،‌ باورهای غیر منطقی و …. پرداخته است.​

کتاب حاضر توسط دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی و دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی نگارش شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.

ناموجود

توضیحات

کتاب حاضر در فصل اول به توضیح کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می پردازد. فصل دوم کتاب به تشریح مداخله گروهی پرداخته است. سایر فصول کتاب در هر فصل به موضوع های مختلفی مانند مداخله بر اختلال اضطراب فراگیر، پرخاشگری، وسواس، افسردگی، درد مزمن، کودک و نوجوان، خود افشایی هیجانی، اختلال خواب،‌ باورهای غیر منطقی و …. پرداخته است.

کتاب حاضر توسط دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی و دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی نگارش شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.​