مراسم افتتاحیه مرکز روانشناسی پذیرش و تعهد

فیلم صحبت‌های دکتر پیمان دوستی، دکتر استیون هیز، دکتر سیروس مومن زاده و دکتر نیکلاس ترنیکه در مراسم افتتاحیه کلینیک روان‌شناسی پذیرش و تعهد، در زیر قابل مشاهده می باشد.

پوشش خبری مراسم افتتاحیه کلینیک پذیرش و تعهد توسط سازمان بهزیستی

پوشش خبری مراسم افتتاحیه کلینیک پذیرش و تعهد توسط خبرگزاری دیده بان علم ایران

پوشش خبری مراسم افتتاحیه کلینیک پذیرش و تعهد توسط خبرگزاری سینا پرس

پوشش خبری مراسم افتتاحیه کلینیک پذیرش و تعهد