وبینارها

وبینار آفلاین افزایش اعتماد به نفس

(راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: ۹۵ هزار تومان

مخاطب: همه مردم

قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این وبینار آفلاین را تماشا کنید

.

ثبت نام و ورود به وبینار (آفلاین)

مشاهده سرفصل‌ها

وبینار آفلاین آموزش شفقت ورزی به خود

(راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: ۹۹ هزار تومان

مخاطب: همه مردم

قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این وبینار آفلاین را تماشا کنید

.

ثبت نام و ورود به وبینار (آفلاین)

مشاهده سرفصل‌ها

وبینار آفلاین نوجوان من
(آنچه والدین درباره دوره نوجوانی باید بدانند)

(در این وبینار در خصوص دوره نوجوانی، شیوه‌های هویت یابی دوران نوجوانی، نیازهای اساسی و تضاد بین نیازهای والدین و نیازهای نوجوانان صحبت می‌شود)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: ۹۰ هزار تومان

مخاطب: همه مردم

قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این وبینار آفلاین را تماشا کنید

.

ثبت نام و ورود به وبینار (آفلاین)

مشاهده سرفصل‌ها

وبینار آفلاین خواسته‌های من و مقاومت‌های ذهنم
(راهکارهایی در خصوص غلبه بر اهمال کاری)

(در این وبینار به بیان برخی موارد پرداخته می‌شود که اولا چرا ما انسان‌ها فعالیت‌های مهم خود را شروع نمی‌کنیم، و ثانیا حتی اگر شروع کنیم، چرا به آنها متعهد نیستیم)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد

مخاطب: همه مردم

قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این وبینار آفلاین را تماشا کنید

.

ثبت نام و ورود به وبینار (آفلاین)

مشاهده سرفصل‌ها

وبینار آفلاین خودآگاهی و دنبال کردن ارزش‌های زندگی

(در این وبینار ما مهارت‌هایی برای ارتباط بهتر با مهمترین فرد زندگی‌مان یعنی خودمان می‌آموزیم، شیوه‌های هدف گزینی SMART را فرا می‌گیریم و شیوه‌هایی به منظور دنبال کردن متعهدانه ارزش‌هایمان را دنبال می‌کنیم)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

هزینه ثبت نام: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد

مخاطب: همه مردم

قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این وبینار آفلاین را تماشا کنید

.

ثبت نام و ورود به وبینار (آفلاین)

مشاهده سرفصل‌ها