انتخاب نوع کتاب

کلینیک روان‌شناسی و مشاوره پذیرش و تعهد


کتاب‌های چاپی روان‌شناسی

ارسال از طریق پست (سراسر ایران) و پیک (تهران)

کتاب‌های الکترونیکی روان‌شناسی

قابل استفاده و خواندن در صفحه کاربری شما


برشی از کتاب:

بیش از این نمی‌توانم تحمل‌کنم. باید این رابطه را تمام کنم. تابه‌حال به این چیزها فکر کرده‏اید؟ این فکر سراغ من، همسرم و تقریباً تک‌تک دوستان، همکاران و اعضای خانواده‌ام...
زمانی که با صمیمی‌ترین دوستم صحبت می‌کنم، آنچنان با دقت به حرف‌هایم گوش می‌کند که انگار به سخنرانی معروف ترین فرد جهان گوش می‌کند. در حین مکالمه احساس می‌کنم تمام...
"هرکس که تا به حال احساس خشم را تجربه نکرده است، دست خود را بلند کند". این سوالی است که در خیلی از کارگاه‌های آموزشی‌ام، می‌پرسم. تقریبا تا به امروز...
زمانی که از واژه ارزش صحبت می‌کنم، تقریبا همه معتقد هستید که مفهوم آن را می‌دانید. اما این واژه به راستی به چه معناست؟ ارزش‌ها عمیق‌ترین خواسته‌های قلبی شما برای...
رفتار جرات مندانه، مهارتی بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساس‌ها می‌باشد، به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احترام به دیگران...
گاهی ما به خاطر موانعی مانند 1) قضاوت دیگران، 2) انتقاد، 3) نصیحت، 4) بی اهمیت جلوه دادن مشکل دیگران، 5) سرزنش، 6) بزرگ‌نمایی مشکل، 7) نداشتن شفقت با خود...