ثبت نام در گروه درمانی مواجهه با دردهای گوارشی

لطفا صبر کنید
موضوع گروه: مواجهه با دردهای گوارشی (افزایش کیفیت زندگی و رویارویی با ابعاد روانی مبتلایان به دردهای گوارشی)
تعداد جلسات: ۸ جلسه – حضوری
مدت هر جلسه: ۱۲۰ دقیقه
زمان:
شروع گروه:
در حال حاضر ظرفیت وجود ندارد
شیوه اجرای گروه: گروه درمانی، نوع اثربخشی از روان درمانی است که طی آن، مجموعه‌ای از افراد با موضوع چالشی مشابهی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به کمک یک یا دو تسهیل گر که تحصیلات روان‌شناسی دارند، سعی بر عبور از این چالش‌ها می‌شود.
در هر گروه ۲ روان‌شناس و تعدادی از افراد که همگی به شیوه‌ای با دست کم یکی از دردهای گوارشی دست و پنجه نرم می‌کنند، حضور دارند. حضور افراد در این گروه می‌تواند به شکل حضوری یا آنلاین باشد و حداکثر شرکت کنندگان ۱۲ نفر خواهد بود.
تغییر در گروه درمانی، فرآیندی است که به واسطه بازی متقابل و پیچیده تجارب انسانی ایجاد می‌شود.
تسهیل گران: نرگس حسینی نیا (دوره دکتری تخصصی روانشناسی سلامت)
دکتر پیمان دوستی (متخصص روانشناسی)
هزینه:
شیوه پرداخت:
در حال حاضر ظرفیت وجود ندارد