کارگاه های مجازی تخصصی

دوره آفلاین کوتاه مدت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

(این دوره شامل خلاصه‌ای از دوره‌های مقدماتی، میانی و پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌باشد.  پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره: دارد (به شکل PDF با کد رهگیری قابل استعلام از سامانه)

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام،‌ چند دقیقه‌ای از این کارگاه را مشاهده کنید

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین مقدمه ای بر نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT)

(نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT) نظریه زیربنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) می‌باشد که در این دوره مروری مقدماتی بر مهمترین مفاهیم مورد نیاز این نظریه در درمان پذیرش و تعهد صورت می‌گیرد. پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره: دارد (به شکل PDF با کد رهگیری قابل استعلام از سامانه)

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این کارگاه را مشاهده کنید

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین ترم اول (مقدماتی) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

(در این دوره، قسمت‌های مقدماتی (شروع برای مبتدی‌ها) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش داده می‌شود. تذکر: این دوره فقط زمانی کابردی می‌باشد که پس از آن، در سطح میانی و پیشرفته نیز، شرکت نمایید. پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره: دارد (به شکل PDF با کد رهگیری قابل استعلام از سامانه)

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این کارگاه را مشاهده کنید

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین ترم دوم (میانی) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

(در این دوره، قسمت‌های میانی (از مبانی نظری) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش داده می‌شود. تذکر: این دوره فقط زمانی کابردی می‌باشد که ترم اول را گذرانه باشید، و سپس در سطح پیشرفته نیز، شرکت نمایید. پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره: دارد (به شکل PDF با کد رهگیری قابل استعلام از سامانه)

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این کارگاه را مشاهده کنید

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴,۱۲۵,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین ترم سوم (پیشرفته – رول پلی کار با مراجعین) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

(این دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف می‌باشد که می‌توانید گفتگوهای درمانگر و مراجع را در خصوص مسایل مختلف به شکل ویدیو تماشا کنید)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره: دارد (به شکل PDF با کد رهگیری قابل استعلام از سامانه)

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام، چند دقیقه‌ای از این کارگاه را مشاهده کنید

 

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۷,۱۲۵,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین آموزش نگارش مقاله علمی- پژوهشی

(در این دوره، به شکل گام به گام، فرآیندهای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی را فرا می‌گیرید. پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

(مشاهده سرفصل‌های دوره)
قبل از ثبت نام، نمونه تدریس را مشاهده کنید

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال (۲۵ درصد تخفیف)

دوره آفلاین آموزش نگارش پروپزال/ پایان‌نامه

(در این دوره، به شکل گام به گام، فرآیندهای نگارش یک پروپزال/ پایان‌نامه را فرا می‌گیرید. پس از ثبت نام محتوای دوره به شکل ویدیو از طریقه سامانه برای شما قابل دسترسی می‌باشد)

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

(مشاهده سرفصل‌های دوره)

.

ثبت نام و ورود به کارگاه

هزینه ثبت نام: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال