سفارش کتاب‌های الکترونیک روان‌شناسی


درمان پذیرش و تعهد با عشق
(کتاب خودیاری برای روابط زوجین)
دکتر راس هریس
دکتر پیمان دوستی، سپیده هدایتی، دکتر حسین محققی
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۸ هفته
۶۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
آموزش ذهن برای شفقت ورزی
(کتاب خودیاری برای هیجان‌ها)
دکتر پل گیلبرت
دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی

 

قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۶ هفته
۴۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
مبارزه بی پایان
(کتاب خودیاری برای مشکلات اضطرابی)
دکتر پیمان دوستی
اضطراب/ خودیاری
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۴ هفته
۲۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
مهارت‌های زندگی
بر اساس پذیرش و تعهد درمانی
دکتر پیمان دوستی
مهارت‌های ده گانه زندگی/ خودیاری
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۶ هفته
۳۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
راهنمای درمان گروهی پذیرش و تعهد، برای کاهش شرم مبتلایان به HIV
دکتر متیو اسکینتا، دکتر گرگوری ولز

 

دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی

 

قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۴ هفته
۲۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی
دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی، دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی
راهنمای گام به گام مداخله در خشم، اضطراب، درد مزمن، کودکان، وسواس و …
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۱۰ هفته
۳۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب

یادگیری نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT)
کاربست بالینی RFT
دکتر نیکلاس ترنیکه
دکتر پیمان دوستی
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۱۰ هفته
۳۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب
مدیریت وزن و تغییر سبک زندگی با مداخلات روان‌شناختی
دکتر پیمان دوستی
تغییر سبک زندگی موثر بر وزن
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۴ هفته
۱۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب

ذهن آزاد شده
دکتر استیون هیز
دکتر پیمان دوستی، نرگس حسینی نیا، مهدی ماندگار، مریم پیرتاج
قابلیت استفاده از کتاب الکترونیک برای ۸ هفته
۵۰ هزار تومان
خرید نسخه الکترونیک این کتاب