کتاب درمان پذیرش و تعهد با عشق (عمل عاشقانه/ عشق در عمل)/ چاپ ششم (1401)

1,600,000ریال

درمان پذیرش و تعهد با عشق یکی از بهترین کتاب هایی است که در حوزه روابط وجود دارد. این کتاب با توجه به اصول بنیادین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد راهکارهایی عملی برای بهبود روابط و رفع تعارضات زناشویی بیان می کند. این کتاب هم به شکل یک کتاب خودیاری قابل استفاده می باشد، هم برای متخصص کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در زوج درمانی نشان می دهد.​

کتاب حاضر توسط دکتر راس هریس نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی، سپیده هدایتی و دکتر حسینی محققی آن را به فارسی ترجمه کرده اند. این کتاب توسط انتشارات امین نگار منتشر شده است.

توضیحات

درمان پذیرش و تعهد با عشق یکی از بهترین کتاب هایی است که در حوزه روابط وجود دارد. این کتاب با توجه به اصول بنیادین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد راهکارهایی عملی برای بهبود روابط و رفع تعارضات زناشویی بیان می کند. این کتاب هم به شکل یک کتاب خودیاری قابل استفاده می باشد، هم برای متخصص کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در زوج درمانی نشان می دهد.​

کتاب حاضر توسط دکتر راس هریس نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی، سپیده هدایتی و دکتر حسینی محققی آن را به فارسی ترجمه کرده اند. این کتاب توسط انتشارات امین نگار منتشر شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده:

دکتر راس هریس

مترجمان:

دکتر پیمان دوستی، سپیده هدایتی، دکتر حسین محققی