ذهن آزاد شده (چطور به سمت موضوع‌های مهم‌تر چرخش کنیم)

1,800,000ریال

توضیحات

این کتاب هم برای روانشناسان رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) و هم به عنوان یک کتاب خودیاری برای هرکسی که می خواهد زندگی روانشناختی خود را ارتقا دهد، مفید می باشد.

دکتر سوزان دیوید در تمجید از کتاب ذهن آزاد شده بیان می دارد:

ما می توانیم با اجتناب از افکار و احساساتی که باعث درد ما می شوند، زندگی خود را سپری کنیم. اما استیون هیز به‌عنوان یک رهبر در حوزه فعالیت خود، بیان کرد آنچه باعث درد ما می شود، همان چیزی است که به آن اهمیت می دهیم. با یادگیری چگونگی استفاده از انعطاف¬پذیری روانشناختی می توانیم به سمت موقعیت های دشوار زندگی بامعنا برگردیم. شفقت، کارآمدی و موثر بودن، به همراه یک ذهن آزاد شده، راهی قدرتمند برای رسیدن به یک زندگی واقعی را نشان می دهد.

کتاب ذهن آزاد شده توسط دکتر استیون هیز (بنیانگذار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) نوشته شده است و توسط دکتر پیمان دوستی، نرگس حسینی نیا، مهدی ماندگار و مریم پیرتاج به فارسی برگردانده شده است.