کتاب مبارزه بی پایان

250,000ریال

کتاب حاضر یک کتاب خود خوان است که هرکسی می تواند به راحتی از آن استفاده کند. این کتاب سراسر تمرین است و به شما کمک می کند تا به وسیله یکی از نوین ترین شیوه های روان درمانی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مشکلات اضطرابی خود روبرو شوید.

کتاب حاضر توسط دکتر پیمان دوستی نگارش شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.

ناموجود

توضیحات

کتاب حاضر یک کتاب خود خوان است که هرکسی می تواند به راحتی از آن استفاده کند. این کتاب سراسر تمرین است و به شما کمک می کند تا به وسیله یکی از نوین ترین شیوه های روان درمانی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مشکلات اضطرابی خود روبرو شوید.

کتاب حاضر توسط دکتر پیمان دوستی نگارش شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.