کتاب مدیریت وزن و تغییر سبک زندگی

485,000ریال

کتاب حاضر به شما کمک می‌کند تا با استفاده از اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)، بدون داشتن رژیم‌های سخت و طاقت فرسا سبک زندگی خود را تغییر دهید و در راستای یک زندگی سلامت محورتر قدم بگذارید. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چرا شما به برنامه‌های غذایی و ورزشی خود متعهد نیستید و چطور با تغییر سبک زندگی‌تان بر اساس اصول روان‌شناختی، در راستای مدیریت وزن خود قدم بگذارید.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.​

ناموجود

توضیحات

کتاب حاضر به شما کمک می‌کند تا با استفاده از اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)، بدون داشتن رژیم‌های سخت و طاقت فرسا سبک زندگی خود را تغییر دهید و در راستای یک زندگی سلامت محورتر قدم بگذارید. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چرا شما به برنامه‌های غذایی و ورزشی خود متعهد نیستید و چطور با تغییر سبک زندگی‌تان بر اساس اصول روان‌شناختی، در راستای مدیریت وزن خود قدم بگذارید.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته شده و انتشارات امین نگار آن را منتشر کرده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده:

دکتر پیمان دوستی