کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی

1,200,000ریال

کتاب حاضر مهارت های زندگی را بر اساس یکی از جدیدترین مدل های روان شناسی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بیان می کند. هر فصل کتاب سراسر تمرین است و می تواند به عنوان یک کتاب خود خوان در مورد مهارت های مختلف از جمله خلق منفی، استرس، خشم، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، مهارت های بین فردی، حل مساله و … مورد استفاده قرار گیرد.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته، و به وسیله انتشارات امین نگار منتشر شده است.​

ناموجود

توضیحات

کتاب حاضر مهارت های زندگی را بر اساس یکی از جدیدترین مدل های روان شناسی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بیان می کند. هر فصل کتاب سراسر تمرین است و می تواند به عنوان یک کتاب خود خوان در مورد مهارت های مختلف از جمله خلق منفی، استرس، خشم، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، مهارت های بین فردی، حل مساله و … مورد استفاده قرار گیرد.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته، و به وسیله انتشارات امین نگار منتشر شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده:

دکتر پیمان دوستی