کتاب یادگیری RFT (چاپ ۱۴۰۰)

1,900,000ریال

کتاب حاضر،‌ اصول زیربنایی نظریه چهارچوب ارتباطی را به همراه کاربست های بالینی آن با تاکید ویژه ای بر پذیرش و تعهد درمانی (ACT) توضیح می دهد. این کتاب نگاه جامعی بر رفتار گرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن دارد و به زیبایی پیوندی بین مبانی نظری و کاربست های بالینی ایجاد می کند.

این کتاب توسط دکتر نیکلاس ترنیکه نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی آن را به فارسی ترجمه کرده است. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.​

ناموجود

توضیحات

کتاب حاضر،‌ اصول زیربنایی نظریه چهارچوب ارتباطی را به همراه کاربست های بالینی آن با تاکید ویژه ای بر پذیرش و تعهد درمانی (ACT) توضیح می دهد. این کتاب نگاه جامعی بر رفتار گرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن دارد و به زیبایی پیوندی بین مبانی نظری و کاربست های بالینی ایجاد می کند.

این کتاب توسط دکتر نیکلاس ترنیکه نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی آن را به فارسی ترجمه کرده است. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده:

دکتر نیکلاس ترنیکه

مترجم:

دکتر پیمان دوستی