قوانین و مقررات شرکت در دوره آموزشی

ضمن تشکر از اینکه دوره‌های آموزشی مرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد را انتخاب کردید. بدین وسیله یادآوری چندین نکته در خصوص دوره‌های آفلاین ضروری می‌باشد.

۱) کارگاه‌ها و وبینارهای آفلاین به صورت ویدیو در اختیار شما قرار داده می‌شود و شما در طی مدت دوره می‌بایست آنها را تماشا کنید.

۲) مدت زمان هر دوره محدود می‌باشد که به هنگام ثبت نام در قسمت فوقانی بنر دوره، مدت زمانی که به دوره دسترسی دارید قید شده است، لذا زمان بندی خود را به شکلی تنظیم نمایید که در مدت مقرر بتوانید ویدیوهای دوره را تماشا کنید.

۳) مدت زمان دوره تمدید نخواهد نشد.