پرسشنامه تجربه شما از درد مزمن

سلام و وقت بخیر

از اینکه وقت گرانبهای خود را برای چند دقیقه ای به ما اختصاص می دهید، ممنونیم. خواهشمند است در صورتیکه مدتی است درد مزمن (دردی که بیشتر از سه ماه ادامه دارد) را تجربه می کنید، به سولات زیر پاسخ دهید.

لطفاً در هر سوال نزدیک ترین جواب به وضعیت خود را علامت بزنید.

لطفا صبر کنید