مشکل با پسر ۱۷ سالم

asked 2 سال ago

سلام من یه پسر هفده ساله دارم گاهی متوجه میشم سیگار میکشه هر دفعه بهش میگم به دعوا ختم میشه و چند روز باهم حرف نمیزنیم. نمیدونم به پدرش بگم یا نه و چطوری خودشو متوجه کنم که چقد این کارش بده

1 Answers
عضو سایت answered 2 سال ago

سلام
نگرانی شما به عنوان مادر کاملا قابل درک است، اما نکته ای که وجود دارد این است که معمولا شیوه هایی مانند کنترل گری، تنبیه و چیزهایی از این دست، به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود. احتمالا بهتر این باشد که به جای شیوه های کنترل گری، در خصوص این موضوع که چه چیزی او را به این جهت سوق می دهد گفتگو کنید. البته شایان ذکر است که یافته های پژوهشی نشان می دهند، ترک عادت و وابستگی در موارد بسیار زیادی نیازمند انگیزه بالای خود فرد برای این موضوع است و به ندرت مشاهده شده است که فردی به علت فشار اطرافیان حاضر به ترک عادت های خود شود.