دوره کارآموزی و سوپرویژن بر اساس ACT

این دوره دارای مجوز شماره ۱۰۰۰۰/۰۱۰۰۷۳۲-۱ از سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.

شرایط متقاضی:

 1. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد.
 2. آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
 3. شرکت در جلسه مصاحبه به منظور سنجش میزان آشنایی متقاضی با اصول مقدماتی ACT
 4. چنانچه در جلسه مصاحبه مشخص گردید که متقاضی نیاز به توانمندسازی بیشتر دارد، قبل از ثبت نام قطعی در این دوره، لازم است به هر شیوه ای که متقاضی تمایل دارد (از مطالعه به شکل خودخوان تا شرکت در دوره آموزشی)، خود را توانمندتر نماید.
 5. چنانچه در مصاحبه مشخص شود که متقاضی حتی پس از توانمندسازی هم شرایط شرکت در دوره را ندارد، پیش پرداخت بازگردانده خواهد شد.
 6. در صورت قطعی شدن روند ثبت نام و شروع دوره، امکان انصراف وجود نخواهد داشت.
 7. در صورتی که سوپروایزر بر اساس مشاهده خود یا بر اساس گزارش‌ مراجع، از عملکرد کارآموز، رضایت کافی نداشته باشد، در راستای حفظ اخلاق حرفه‌ای، مراجع مذکور ارجاع داده شده و کارآموز مربوطه تا زمان توانمندی بیشتر، تعلیق می‌گردد.

شرایط دوره:

 1. به هر متقاضی، با توجه به سطح توانمندی و حوزه کاری به صورت هفتگی مراجعه کننده (که رضایت آگاهانه برای شرکت در این جلسات را دارند) ارجاع داده می شود و متقاضی موظف است هفته‌ای یک بار، طی جلسه‌ای با سوپروایزر خود، به بررسی روند جلسه مشاوره خود و نحوه عملکردش بپردازد.
 2. به منظور رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، مراجعه کنندگان از این موضوع که توسط کارآموزها وارد پروسه می‌شوند آگاه هستند و به همین دلیل، برای این مراجعین، امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
 3. با وجود آگاهی مراجعه کننده از اینکه جلسه او با فردی که در دوره کارآموزی است برگزار می‌گردد، بازهم متقاضی این دوره باید در جلسه به طور واضح و شفاف مراجعه کننده را از این موضوع مطلع سازد.
 4. با توجه به موضوعی که مراجعه کننده شما به خاطر آن به شما مراجعه کرده است، ممکن است سوپروایزری که در آن حیطه تخصص دارد به شما معرفی گردد، لذا ممکن است برای تمام مراجعین‌تان، سوپروایزر یکسانی نداشته باشید.
 5. دکتر پیمان دوستی به عنوان مدیر مرکز بر تمام فرآیند کار، نظارت خواهد داشت و در صورت نیاز، ورود خواهد کرد.

مدت زمان این دوره شامل ۲۰ جلسه مشاوره (حضوری) با مراجعه کنندگانی خواهد بود که با رضایت آگاهانه از اینکه در دوره کارآموزی شما می‌خواهند با شما جلسه مشاوره داشته باشند، می‌باشد.

در طی این دوره، هفته‌ای یک جلسه (حضوری) با سوپروایزر خود در خصوص جلسات و شیوه پیشبرد آنها صحبت خواهید کرد.

شروع دوره برای شما ممکن است از لحظه ثبت نام و البته پس از انجام مصاحبه، بین ۱ تا ۴۵ روز زمان ببرد. پس از پرداخت پیش پرداخت، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به مصاحبه دعوت خواهید شد.

ظرفیت تکمیل است