دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی

متخصص روان شناسی (شماره پروانه: ۶۱۵۵)

بارگذاری...

روانشناس اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس و مسائل فردی (نوجوان/ بزرگسال)

پرسش و پاسخ

غرب تهران/ مسیر روی نقشه

رزومه دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی

مشخصات شناسنامه ای؛

نام ؛ محمد اسماعیل ابراهیمی

متولد ۲۳ فرورین ۱۳۵۸، شهر تهران

تحصیلات؛

– کارشناسی ؛ روانشناسی کودکان ؛ دانشگاه شهید بهشتی تهران. سال ۸۱

– کارشناسی ارشد ؛ روانشناسی عمومی ؛ دانشگاه تبریز. سال ۸۴

– دکتری ؛ روانشناسی عمومی؛ علوم و تحقیقات تهران. سال ۹۰

سمت ها؛

– استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۸۵ تا کنون

– عضو هیئت علمی و سوپروایزر ، موسسه واقعیت درمانی ، ایالات متحده آمریکا.

– مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۸۹-۹۱

– مدیر دپارتمان پژوهش موسسه انتخاب ایران و دستیار دکتر علی صاحبی

سابقه پژوهشی؛

– راهنمایی بیش از دویست  پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد همدان و قزوین از سال ۹۰ تاکنون

– راهنمایی رساله های دکتری در دانشگاه های تهران، کردستان ، اراک و بروجرد .

مقالات چاپ شده؛

– تأثیر آموزش تئوری انتخاب به والدین بر پرخاشگری فرزندان دانش آموز آنها در دوره ابتدایی. لیلا چگینی،محمد اسماعیل ابراهیمی ،علی صاحبی . ۱۳۹۸. فصلنامه سلامت روان کودک.

– تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر. فاطمه یدالهی صابر، محمد اسماعیل ابراهیمی ، نرگس زمانی ، علی صاحبی.۱۳۹۸. دو فصلنامه علمی – پژوهشی شناخت اجتماعی.

– رابطه ترس از مرگ با باورهای مذهبی و اختلالات روانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرستان کرج. رقیه السادات حسینی ، محمد اسماعیل ابراهیمی ،وحید خلخالی، نرگس زمانی.۱۳۹۸. مجله سالمندی ایران(سالمند).

– مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری . راحله حمزه لو ،داود جعفری ،محمداسماعیل ابراهیمی.۱۳۹۸. نشریه علمی روان شناسی بالینی و شخصیت.

– پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر اساس چشم اندازهای زمانی دانشجویان. سیده ماهرخ ایران پور،نصرالله عرفانی، محمداسماعیل ابراهیمی.۱۳۹۶. نشریه روان پرستاری.

– بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متاهل، فاطمه هفت لنگ، ، محمد اسماعیل ابراهیمی، نرگس زمانی و علی صاحبی. ۱۳۹۸. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده.

– مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی. اعظم عاشوری، محمد اسماعیل ابراهیمی ، یدالله قاسمی پور.۱۳۹۸.مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

– بررسی تاثیر گروه درمانی یالوم بر میزان تاب آوری و مهراتهای ارتباطی دانشجویان. آریا حدادی، محمد اسماعیل ابراهیمی. ۱۳۹۹. مجله پژوهش سلامت.

– پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان بر اساس معنویت ، طرحواره های ناسازگار اولیه و ارضای نیازهای اساسی. ۱۳۹۷. امید شیری پور ، محمد اسماعیل ابراهیمی، نرگس زمانی و علی صاحبی . مجله علمی – پژوهشی اسلام و سلامت بابلسر.

– اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امیدواری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. ۱۳۹۷. مولود مسلم خانی ، محمد اسماعیل ابراهیمی، دکتر علی صاحبی . مجله علمی – پژوهان ، دانشگاه علوم پزشکی همدان.

– مقایسه سبک های فرزندپروری ادارک شده و دلبستگی در فرزندان سالمندان ساکن در سرای سالمندان و نزد خانواده.شهرزاد ذوالقدر، محمد اسماعیل ابراهیمی . مجله علوم رفتاری ۶(۲۱). ۱۲۳- ۱۴۰.

– رابطه مکانیسم های دفاعی با کمال گرایی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. نرگس کوشا، محمد اسماعیل ابراهیمی، محمد رضا ذوقی پایدار. مجله علوم رفتاری ۶(۲۲). ۹۱-۱۱۰.

– رابطه بین سخت رویی روانشناسی و مشخصات دموگرافیک با اختلالات روانی در پرستاران بیمارستان بعثت همدان. علی مرادی، محمد اسماعیل ابراهیمی، ایرج صفایی راد. مجله پژوهش های پزشکی و دندان پزشکی. ۲۰۱۸.

– ارائه مدل ساختاری برای کمال گرایی بر اساس سبک های دلبستگی، عقاید غیر منطقی و عزت نفس، محمد اسماعیل ابراهیمی، علی دلاور، حسن احدی و فرهاد جمهری. مجله علوم آموزشی و روانشناختی ۲۰۱۱.

The Effectiveness of Positive Psychology Training on the Resiliency and Job Satisfaction of Government Employees. Zohreh Hamian(MA), Mohammad Esmail Ebrahimi (PhD), Yahya Yarahmadi(PhD), Hooshang Jadidi (PhD),Hamzeh Ahmadian(PhD). International Journal of Behavioral Science. 2020.14(2).79-84.

سابقه تدریس؛

دانشگاه پیام نور قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی قشم واحد پزشکی.

سابقه روان درمانی و مشاوره ؛

کلینیک روانشناسی پویندگان ۸۳- ۸۵؛ مرکز مشاوره نیروی انتظامی قزوین ۸۳-۸۴؛ شورای حل اختلاف استان قزوین ۸۳- ۸۴؛ صدای مشاور بهزیستی قزوین ؛ کلینیک ترنم زندگی قزوین ۸۷-۹۵، مرکز ترک اعتیاد رها سال ۸۲. کلینک موسسه تئوری انتخاب تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۸، کلینیک محیا، تهران ۱۳۹۷-۱۳۹۸.

تالیفات؛

– ترجمه کتاب بیش فعالی و کم توجهی AD/HD. فینتان جی اورگان. انتشارات دانشگاه آزاد همدان. ۱۳۹۷

– تالیف کتاب درمان گروهی بر اساس رویکرد پذیرش و تعهد همراه با دکتر دوستی و قدرتی. انتشارات امین نگار. ۱۳۹۷

-ترجمه کتاب روانشناسی مثبت نگر. با مقدمه دکتر صاحبی و دکتر دوستی. بیس واس دینر. موسسه امین نگار.۱۳۹۸