وبینار اعتماد به نفس- آفلاین

توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

این وبینار بر اساس الگوی دکتر راس هریس تنظیم شده است.


آفلاین (ویدیو)

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توجه: در وبینار آفلاین، شما ویدیوهایی که از قبل رکورد شده است را تماشا می‌کنید.

توضیح درباره این وبینار:

این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

اعتماد به نفس، یک عمل است. عمل اعتماد کردن ما به خودمان برای انجام دادن برخی فعالیت‌هایمان.

اعتماد به نفس به معنی نبود ترس یا اضطراب نیست، بلکه به این معنی است که ما بتوانیم به خودمان اعتماد کنیم.

در این وبینار، شیوه‌های اعتماد کردن به خودمان را می‌آموزیم.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


بخشی از وبینار اعتماد به نفس