کارگاه رول پلی ACT- آفلاین

مدرس: دکتر پیمان دوستی/

دوره‌ی رول پلی (ایفای نقش) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


شیوه‌ی برگزاری: آفلاین (ویدیو)

هزینه ثبت نام: ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ین دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت می‌باشد که می‌توانید گفتگوهای درمانگر و مراجع را در خصوص مسایل مختلف به شکل ویدیو تماشا کنید.

 

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)