کارگاه درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای- آفلاین

مدرس: دکتر پیمان دوستی/

کارگاه آفلاین درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای با توجه ویژه بر اختلال شخصیت مرزی


هزینه‌ی دوره: ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: روان‌شناسان و مشاوران

آشنایی با اختلال شخصیت مرزی

آشنایی با ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها، نیازهای عاطفی و ذهنیت‌های طرحواره‌ای (SCHEMA MODES)

آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

آشنایی با مدل شفقت ورزی

آشنایی با درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای

آشنایی با فرایند درمان، اتحاد درمان، گسست اتحاد و ترمیم گسست

یادگیری تکنیک‌ها و تمرین‌ها

مشاهده ویدیو رول پلی (ایفای نقش) و کاربست تمرین‌ها