کارگاه درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای

زمان: ۲۶ مرداد، ۱، ۲، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها) از ساعت ۱۰ الی ۱۸/

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ۲۶ مرداد، ۱، ۲، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها)
از ساعت ۱۰ الی ۱۸

مدت دوره: ۴۰ ساعت

مبلغ دوره: ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مدرس: دکتر پیمان دوستی

نحوه پرداخت:

۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت و ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا یک هفته قبل از شروع دوره

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

آشنایی با اختلال شخصیت مرزی

آشنایی با ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها، نیازهای عاطفی و ذهنیت‌های طرحواره‌ای (SCHEMA MODES)

آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

آشنایی با مدل شفقت ورزی

آشنایی با درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای

آشنایی با فرایند درمان، اتحاد درمان، گسست اتحاد و ترمیم گسست

یادگیری تکنیک‌ها و تمرین‌ها

رول پلی (ایفای نقش) و کاربست تمرین‌ها

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

در صورت انصراف از شرکت در دوره
چنانچه تا قبل از شروع دوره اعلام انصراف کنید، ۵۰ درصد پیش پرداخت بازگردانده می‌شود و بعد از آن شروع دوره، پیش پرداخت بازگردانده نمی‌شود.

انصراف از دوره پس از شروع دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

فرم ثبت نام:

ثبت نام در کارگاه درمان ادغام شده ACT‌و ST

  • قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال