وبینار غلبه بر ناملایمتی های زندگی- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ارایه می‌کند.

این وبینار بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تنظیم شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

سوگ یک واکنش روان‌شناختی در پاسخ به هر نوعی فقدان و از دست دادن است.

جدای از سوگ، ما انسان‌ها در مواقعی در شرایط بحرانی قرار می‌گیریم و عبور از شرایط بحرانی راحت نیست.

این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ارایه می‌کند.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.