کارگاه گروه درمانی

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستی


زمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

مروری بر مبانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (۳ جلسه)

مروری بر مبانی درمان گروهی (۱ جلسه)

اجرای گروه درمانی به شکل کار عملی با شرکت کنندگان در کارگاه (۵ جلسه)

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام: