وبینارهای عمومی روانشناسی- آفلاین

کلینیک روانشناسی پذیرش و تعهد


وبینار آفلاین به وبیناری گفته می‌شود که زنده‌ی آن قبلا در زمان دیگری پخش شده است و اکنون شما به صورت ویدیو می‌توانید به محتوای آن دسترسی داشته باشید.

توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی وسواس، چهره‌های متفاوت آن، گزینه‌‌ی روان‌درمانی و به طور کلی، آنچه درباره وسواس نیاز دارید بدانید، پرداخته می‌شود. آفلاین (ویدیو) ثبت نام/ مشاهده‌ی...
توضیح مختصر: این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ارایه می‌کند. این وبینار بر اساس درمان...
توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که احساس خشم چطور به وجود می آید، چطور می‌تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد و ما در قبال آن...
توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که چطور روابط عاطفی خود را بهبود بخشید، مبارزه با شریک عاطفی خود را کنار بگذارید، با تفاوت‌های یکدیگر آشتی کنید و...
توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند. این وبینار بر اساس...
توضیح مختصر: راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر...
توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی اختلال شخصیت مرزی پرداخته می‌شود، سپس به پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر در این خصوص انجام شده است پرداخته می‌شود. آفلاین (ویدیو) ثبت...
توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که احساس پوچی، نوسان خلقی از اضطراب تا غم و خشم، احساس نادیده گرفته شدن، رها شدن، طرد شدن و ناگهان خشمگین...