دوره کارآموزی و سوپرویژن بر اساس ACT

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستی


زمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

سوپروایزر: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

روش برگزاری دوره کارآموزی و سوپرویژن:

……

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات دوره:

فرم ثبت نام: