وبینارهای عمومی روانشناسی- آنلاین

کلینیک روانشناسی پذیرش و تعهد


زمان: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - از ساعت ۱۶ الی ۱۸/ توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد./ توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی وسواس، چهره‌های متفاوت آن، گزینه‌‌ی روان‌درمانی و به طور کلی،...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که احساس خشم چطور به وجود می آید، چطور...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که چطور روابط عاطفی خود را بهبود بخشید، مبارزه...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که احساس پوچی، نوسان خلقی از اضطراب تا غم...
زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد. توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی اختلال شخصیت مرزی پرداخته می‌شود، سپس به پژوهش‌هایی که در...