بایگانی دسته: درمان مبتنی بر فرآیند (PBT)

مفاهیم PBT برای آینده علم مداخله

Process Based Therapy (PBT) استفان جی. هافمن، استیون سی. هیز مترجم: پیمان دوستیمرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد زوال درمان‌های … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در درمان مبتنی بر فرآیند (PBT) | دیدگاه‌ها برای مفاهیم PBT برای آینده علم مداخله بسته هستند

آینده علم مداخله (مداخله روان شناختی): درمان مبتنی بر فرآیند ( PBT )

Process Based Therapy (PBT) استفان جی. هافمن، استیون سی. هیز مترجم: پیمان دوستی مرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در درمان مبتنی بر فرآیند (PBT) | دیدگاه‌ها برای آینده علم مداخله (مداخله روان شناختی): درمان مبتنی بر فرآیند ( PBT ) بسته هستند