وبینار اعتماد به نفس- آنلاین

زمان: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – از ساعت ۱۶ الی ۱۸/

توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

این وبینار بر اساس الگوی دکتر راس هریس تنظیم شده است.


زمان: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – از ساعت ۱۶ الی ۱۸

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

اعتماد به نفس، یک عمل است. عمل اعتماد کردن ما به خودمان برای انجام دادن برخی فعالیت‌هایمان.

اعتماد به نفس به معنی نبود ترس یا اضطراب نیست، بلکه به این معنی است که ما بتوانیم به خودمان اعتماد کنیم.

در این وبینار، شیوه‌های اعتماد کردن به خودمان را می‌آموزیم.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام: