کارگاه رول پلی بر اساس ACT

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

این دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌باشد.

در این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند خودشان در نقش درمانگر یا در نقش درمانجو، فرایندهای محوری درمان مبتنی بر پذیرش و تهد (اکت/ ACT) را تمرین کنند.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام: