وبینارهای آنلاین

وسواس، چهره‌های متفاوتی دارد- وبینار آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد./

توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی وسواس، چهره‌های متفاوت آن، گزینه‌‌ی روان‌درمانی و به طور کلی، آنچه درباره وسواس نیاز دارید بدانید، پرداخته می‌شود.زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

OCD یا وسواس فکری- عملی، یک اختلال غیرتبعیض آمیز است: یعنی می‌تواند تمامی افراد با هر شغل و مرتبه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. شما تنها فرد دارای اختلال وسواس، نیستید.

در این وبینار، به چیستی وسواس، چهره‌های متفاوت آن، گزینه‌‌ی روان‌درمانی و به طور کلی، آنچه درباره وسواس نیاز دارید بدانید، پرداخته می‌شود.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

وبینار غلبه بر ناملایمتی های زندگی- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ارایه می‌کند.

این وبینار بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تنظیم شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

سوگ یک واکنش روان‌شناختی در پاسخ به هر نوعی فقدان و از دست دادن است.

جدای از سوگ، ما انسان‌ها در مواقعی در شرایط بحرانی قرار می‌گیریم و عبور از شرایط بحرانی راحت نیست.

این وبینار راهکارهای عملی در خصوص عبور از بحران، سوگ و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ارایه می‌کند.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

وبینار رهایی از زندان خشم- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که احساس خشم چطور به وجود می آید، چطور می‌تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد و ما در قبال آن چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.

این وبینار بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تنظیم شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

در این وبینار شما می آموزید که احساس خشم چطور به وجود می آید، چطور می‌تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد و ما چطور می‌توانیم به جای راهکارهای قدیمی که معمولا شامل ۱) بروز خشم یا ۲) سرکوب خشم، هستند، به شیوه‌ای متفاوت با احساس خشم خود رفتار کنیم.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

وبینار بهبود روابط عاطفی- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: در این وبینار شما می آموزید که چطور روابط عاطفی خود را بهبود بخشید، مبارزه با شریک عاطفی خود را کنار بگذارید، با تفاوت‌های یکدیگر آشتی کنید و بر اساس ارزش‌های خود زندگی کنید.

این وبینار بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برگرفته از الگوی دکتر راس هریس تهیه شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر نرگس حسینی نیا

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

عاشق شدن آسان است، اما در عشق ماندن یک چالش اساسی است.

در این وبینار شما می آموزید که چطور روابط عاطفی خود را بهبود بخشید، مبارزه با شریک عاطفی خود را کنار بگذارید، با تفاوت‌های یکدیگر آشتی کنید و بر اساس ارزش‌های خود زندگی کنید.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

وبینار اعتماد به نفس- آنلاین

زمان: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – از ساعت ۱۶ الی ۱۸/

توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

این وبینار بر اساس الگوی دکتر راس هریس تنظیم شده است.


زمان: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – از ساعت ۱۶ الی ۱۸

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

این وبینار برای افرادی مناسب است که به دنبال راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی هستند.

اعتماد به نفس، یک عمل است. عمل اعتماد کردن ما به خودمان برای انجام دادن برخی فعالیت‌هایمان.

اعتماد به نفس به معنی نبود ترس یا اضطراب نیست، بلکه به این معنی است که ما بتوانیم به خودمان اعتماد کنیم.

در این وبینار، شیوه‌های اعتماد کردن به خودمان را می‌آموزیم.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

وبینار آموزش شفقت ورزی به خود- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت.

این وبینار بر اساس درمان متمرکز بر شفقت، برگرفته از الگوی دکتر پل گیلبرت تهیه شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

در این وبینار، راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت ارایه می‌گردد.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

وبینار زندگی با ترن هوایی هیجانی- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: این وبینار برای افرادی مناسب است که احساس پوچی، نوسان خلقی از اضطراب تا غم و خشم، احساس نادیده گرفته شدن، رها شدن، طرد شدن و ناگهان خشمگین شدن را تجربه می‌کنند.

این وبینار بر اساس درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد و ذهنیت‌های طرحواره‌ای تنظیم شده است.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

ترن هوایی هیجانی، یک اصطلاح تخصصی نیست، بلکه اصطلاحی است که ما آن را برای توصیف یک شرایط روان‌شناختی خاص استفاده کرده‌ایم.

وضعیت روان‌شناختی‌ای که ما آن را ترن هوایی هیجانی نام برده‌ایم، شامل دست کم برخی از این نشانه‌هاست:

احساس پوچی، نوسان خلقی از اضطراب تا غم و خشم، احساس نادیده گرفته شدن، رها شدن، طرد شدن و …، ناگهان خشمگین شدن به خصوص زمانی که احساس نادیده گرفته شدن یا طرد شدن می‌کنید، افکار یا رفتارهای خود آسیب رسان، روابط بی ثبات که با شور زیاد شروع می‌شوند اما اغلب نا امید کننده هستند، انجام رفتارهای خطرناک مانند رانندگی پر خطر، مصرف مواد یا الکل، روابط جنسی پر خطر، تغییر احساس ها به افراد مهم زندگی و ….

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

وبینار زندگی با اختلال شخصیت مرزی- آنلاین

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.

توضیح مختصر: در این وبینار، به چیستی اختلال شخصیت مرزی پرداخته می‌شود، سپس به پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر در این خصوص انجام شده است پرداخته می‌شود.زمان: ………….

سخنران: دکتر پیمان دوستی

مخاطب: ورود برای همه آزاد است.

توضیح درباره این وبینار:

اختلال شخصیت مرزی، یک الگوی مزمن، بی ثبات و ناسازگار از شیوه‌ی تعامل ما با دنیای پیرامون‌مان است.

اما، این الگو قابل تغییر است.

در این وبینار، به چیستی اختلال شخصیت مرزی پرداخته می‌شود، سپس به پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر در این خصوص انجام شده است پرداخته می‌شود. در ادامه گزینه‌های درمانی موجود بیان می‌شود و در نهایت، وبینار با بیان چندین نکته خودیاری برای افرادی که در حال تجربه اختلال شخصیت مرزی هستند، به پایان می‌رسد.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

فرم ثبت نام:

در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی برای این وبینار وجود ندارد.