کارگاه های آنلاین

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

زمان: ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۸)

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها)
از ساعت ۱۰ الی ۱۸

مدت دوره: ۳۲ ساعت

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مبلغ دوره: ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت:

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حین ثبت نام و ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا یک هفته قبل از شروع دوره

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

این دوره شامل مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل RFT، FC و ABA و اصول کلی اکت می‌باشد.

همچنین در این دوره به شکل عملی و در قالب رول پلی، راهنمای گام به گام کار با مراجعین مختلف را فرا می‌گیرید.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

در صورت انصراف از شرکت در دوره
چنانچه تا قبل از شروع دوره اعلام انصراف کنید، ۵۰ درصد پیش پرداخت بازگردانده می‌شود و بعد از آن شروع دوره، پیش پرداخت بازگردانده نمی‌شود.

انصراف از دوره پس از شروع دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

فرم ثبت نام:

ثبت نام در کارگاه درمان پذیرش و تعهد (اکت)

  • قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای

زمان: ۲۶ مرداد، ۱، ۲، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها) از ساعت ۱۰ الی ۱۸/

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ۲۶ مرداد، ۱، ۲، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۳ (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها)
از ساعت ۱۰ الی ۱۸

مدت دوره: ۴۰ ساعت

مبلغ دوره: ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مدرس: دکتر پیمان دوستی

نحوه پرداخت:

۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت و ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا یک هفته قبل از شروع دوره

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

آشنایی با اختلال شخصیت مرزی

آشنایی با ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها، نیازهای عاطفی و ذهنیت‌های طرحواره‌ای (SCHEMA MODES)

آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

آشنایی با مدل شفقت ورزی

آشنایی با درمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد (ACT) با ذهنیت‌های طرحواره‌ای

آشنایی با فرایند درمان، اتحاد درمان، گسست اتحاد و ترمیم گسست

یادگیری تکنیک‌ها و تمرین‌ها

رول پلی (ایفای نقش) و کاربست تمرین‌ها

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

در صورت انصراف از شرکت در دوره
چنانچه تا قبل از شروع دوره اعلام انصراف کنید، ۵۰ درصد پیش پرداخت بازگردانده می‌شود و بعد از آن شروع دوره، پیش پرداخت بازگردانده نمی‌شود.

انصراف از دوره پس از شروع دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

فرم ثبت نام:

ثبت نام در کارگاه درمان ادغام شده ACT‌و ST

  • قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه درمان متمرکز بر شفقت (CFT)

زمان: ۴ و ۵ مرداد ۱۴۰۳ (پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۸)/

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ۴ و ۵ مرداد (پنجشنبه و جمعه)
از ساعت ۱۰ الی ۱۸

مدت دوره: ۱۶ ساعت

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مبلغ دوره: ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت:

۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت و ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا یک هفته قبل از شروع دوره

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

مقدمه‌ای از درمان متمرکز بر شفقت

ایده‌های اصلی درمان متمرکز بر شفقت

آموزش ذهن شفقت ورز

لایه‌ی اول- رابطه‌ی درمانی

لایه‌ی دوم- درک شفقت

لایه‌ی سوم- آگاهی از ذهن/ توسعه‌ی مایندفولنس

لایه‌ی چهارم- تمرین‌های شفقت

تمرین و رول پلی (ایفای نقش)

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

در صورت انصراف از شرکت در دوره
چنانچه تا قبل از شروع دوره اعلام انصراف کنید، ۵۰ درصد پیش پرداخت بازگردانده می‌شود و بعد از آن شروع دوره، پیش پرداخت بازگردانده نمی‌شود.

انصراف از دوره پس از شروع دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

فرم ثبت نام:

ثبت نام در کارگاه درمان متمرکز بر شفقت

  • قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه رول پلی بر اساس ACT

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

این دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌باشد.

در این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند خودشان در نقش درمانگر یا در نقش درمانجو، فرایندهای محوری درمان مبتنی بر پذیرش و تهد (اکت/ ACT) را تمرین کنند.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام:

کارگاه آموزش نگارش پایان نامه/ پروپزال

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

در این دوره به شکل گام به گام، فرایندهای نگارش یک پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپزال)، پایان نامه، شیوه‌های سرچ مقالات و منبع نویسی را فرا می‌گیرید.

توجه ۱: این دوره برای پژوهش های کمی است و پژوهش های کیفی را شامل نمی شود.

توجه ۲: آموزش روش‌های آماری و نرم افزار SPSS جز تعهدات این دوره نمی‌باشد.

توجه ۳: با توجه به عملی بودن برخی قسمت‌های کارگاه، همراه داشتن لپ تاپ به یادگیری بیشتر شما کمک خواهد کرد.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام:

کارگاه نگارش مقاله علمی

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستیزمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

۱) در این دوره، به شکل گام به گام، فرآیندهای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی را از انتخاب موضوع تا نحوه سابمیت در مجله را فرا می‌گیرید.

۲) آموزش روش‌های آماری و نرم افزار SPSS جز تعهدات این دوره نمی‌باشد، با این حال چنانچه در انتخاب روش آماری نیاز به راهنمایی داشتید، سعی بر آن است که به شما در این زمینه کمک شود.

۳) با توجه به سیاست‌های مختلف مجلات برای اولویت بندی به مقالات جهت انتشار، این دوره تضمینی برای پذیرفته شدن مقاله شما در هیچ مجله‌ای را نمی‌دهد.

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام:

دوره کارآموزی و سوپرویژن بر اساس ACT

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستی


زمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

سوپروایزر: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

روش برگزاری دوره کارآموزی و سوپرویژن:

……

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات دوره:

فرم ثبت نام:

کارگاه گروه درمانی

زمان: در حال حاضر برنامه ثبت نام فعالی وجود ندارد./

مدرس: دکتر پیمان دوستی


زمان: ………….

مدت دوره: …………

مبلغ دوره: …………

مدرس: دکتر پیمان دوستی

شیوه‌ی برگزاری: حضوری/ آنلاین

سرفصل ها:

مروری بر مبانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (۳ جلسه)

مروری بر مبانی درمان گروهی (۱ جلسه)

اجرای گروه درمانی به شکل کار عملی با شرکت کنندگان در کارگاه (۵ جلسه)

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


مقررات مالی دوره:

فرم ثبت نام: